BUSINESS COMPANY
DOKUMENTY FIRMY
KRS
NIP
REGON
LICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU
DROGOWEGO
CERTYFIKAT KOMPETENCJI PRZEWOŹNIKA
DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM I
MIĘDZYNARODOWYM
CERTYFIKAT FIATA
UBEZPIECZENIE OCS (ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CYWILNA SPEDYTORA NA 300 000,00 USD)
ZLECENIE SPEDYCYJNE WZÓR
WZÓR ZLECENIA SPEDYCYJNEGO
OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE
OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE 2010  
(Opracowane przez Polską Izbę Spedycji i  
Logistyki)
PROTOKÓŁ SZKODY
WZÓR PROTOKOŁU SZKODY
RS Logistics S.Rożeński, M.Sitarz Sp.J.
ul. Azotowa 15A
41-503 Chorzów
biuro@rslogistics.pl
NIP: 9542625988
REGON: 240858777
KRS: 0000300057
tel. +48-32 241-76-37